Rok 2021 je rokem Karla Havlíčka Borovského

Karel Havlíček Borovský, novinář ostrého pera, básník, kritik, politik, přemýšlivý a odvážný vlastenec. Budeme vás informovat o řadě akcí konaných v rámci oslav tohoto výročí a budeme také předkládat některé jeho myšlenky, aktuální i pro současnost. Zveřejníme také nově vzniklé texty s tématy blízkými Havlíčkovi a také se v tomto kontextu budeme věnovat důležitosti podzimních parlamentních voleb.

Citáty a texty

Výběr zajímavých a stále platných textů a citátů KHB

Akce

Seznam akcí spojených s výročím 200 let.

Příspěvky

Příspěvky a texty od našich spřátelených autorů.

KHB Fakta

Různorodá fakta o Karlu Havlíčku Borovském.

„Nečinně se chovat, je nazpět jít.“
-KHB