Blíží se parlamentní volby

Je šance změnit letitou beznadějně zoufalou situaci v naší společnosti, kdy nám vládnou produkty totalitní minulosti, podporované skomírající sociální demokracií a zcela závislé na stále ještě neuvěřitelně existující Komunistické straně. Je zcela nepředstavitelné, že by v sousedním Německu stále fungovala legálně Hitlerova NSDAP a dokonce s vládním vlivem. Budeme mít šanci tento absurdní a ostudný stav změnit. Změňme zásadně složení parlamentu, omlaďme ho a pokusme se zbavit jednou provždy nebezpečných, zakořeněných levicových tendencí, s kterými se potýkali už naši obrozenci, jako právě Havlíček, Palacký a Rieger, ale také zakladatel státu T. G. Masaryk a další. Příkladů kam až mohou vést levicové tendence je dost. Je nevyhnutelné, abychom i při vědomí nedokonalosti demokratického systému nedopustili experimenty s jeho transformací k jakémukoli autoritářství a k rezignaci na morální imperativy, ke které už bohužel velmi často a dokonce i na nejvyšších místech dochází. Naopak do politiky musíme vrátit etiku, morálku, obyčejnou slušnost a nikdy se nesmířit s tendencí k dehonestaci politiky jako takové. Ta dnešní ovšem už dehonestována je. Všichni, nebo alespoň mnozí víme proč. Politika je v tom ale zcela nevině. Bez ní to nejde. Bez ní se moderní vyspělá společnost neobejde. Nevěřte žádným alternativám, které to popírají. Pohled na východ myslícího člověka dostatečně varuje. Ještě nikdo nic lepšího i při vší bídě nevymyslel, než parlamentní demokracii se systémem politických stran. Politika sama není nemorální, to lidé, kteří ji provádí, někteří, ale je jich dost. Měli bychom se konečně naučit posuzovat kandidáty pro volby ne podle laciné popularity, převzaté většinou společnosti z nešťastných konzumních trendů naší zlatoslavíkovské a televizní popkultury a popsportu. Nepřiměřená a často směšná glorifikace známých osobností svědčí o nevyspělosti a infantilních sklonech velké části společnosti. Politice ovšem tyto věci škodí. Je potřeba brát v potaz opravdové kvality našich potencionálních zástupců, jejich vzdělanost a morální kredit. Není vůbec dobrá volba, volit někoho, kdo se nám podobá, třeba svou lidovostí a prostotou. Zodpovědný volič se má překonat a zvolit někoho, kdo nás převyšuje v dobrém slova smyslu, kdo toho asi bude vědět mnohem víc než našinec a také o kom se dá opravdu říci, že je to slušný člověk. V této věci mají velké aglomerace zásadní náskok a venkovu chybí osvěta. Ti již osvícení a zodpovědní občané žijící na venkově a v malých městech, by si měli uvědomit závažnost tohoto stavu a pokusit se to změnit. Buďme opatrní i v případě velkých slibů a předsevzetí. Nepodléhejme hereckým výkonům ani případnému charizmatu kandidátů. Přemýšlejme, věnujme tomu alespoň trochu času a případně si nechme poradit nám známou důvěryhodnou osobou. Hledejme lidi, kteří budou brát politiku jako službu a ne jako svůj, nebo něčí profit. To je ovšem velký úkol hlavně pro politické strany a souvisí s jejich sebeočištěním od všech možných nekalostí a získáním důvěryhodnosti. Vzdělání, zkušenost i obratnost v politice jsou naprosto k ničemu, pokud neslouží celku a nejsou podloženy morálním kreditem. Nezištnost a obnova slušnosti by se měly stát hlavními hesly nastávajících parlamentních voleb.

VMR