Archiv podle data:3. 3. 2021

Co jest vlastně konstituce?

0 Komentáře u Co jest vlastně konstituce?
Karel Havlíček se v článku Co jest vlastně konstituce? zabývá svou liberální představou vztahu vlády a samosprávy, dodnes v mnohém nedostižný ideál. V konstituční zemi musí býti svoboda a samospráva obcí, což znamená, aby se vláda a úřednictvo nemíchali do jejich obecních záležitostí, aby nechtěli s nimi jako poručníci s...