Archiv autora:admin

Co jest vlastně konstituce?

0 Komentáře u Co jest vlastně konstituce?
Karel Havlíček se v článku Co jest vlastně konstituce? zabývá svou liberální představou vztahu vlády a samosprávy, dodnes v mnohém nedostižný ideál. V konstituční zemi musí býti svoboda a samospráva obcí, což znamená, aby se vláda a úřednictvo nemíchali do jejich obecních záležitostí, aby nechtěli s nimi jako poručníci s...

Strany politické

Kdyby současní Britové znali článek Karla Havlíčka Strany politické, možná by jejich rozhodnutí v referendu dopadlo jinak. Týká se to ale nás! Kdyby byli všichni občané náležitě vzdělaní a rozuměli všichni dokonale všemu, co se týká veřejných záležitostí, bylo by všechno strannictví politické mnohem jednodušší, neboť by přestalo všeliké podvádění...