Archiv autora:admin

Jak se chovati k úřadům?

Informovaný občan – taková byla představa Karla Havlíčka o fungování člověka ve společnosti, platí to i pro vztah občan – úředník. Jaký jest úředník, to hlavně závisí od občanstva k jeho správě náležejícího: občané mohou si úřednictvo takřka sami vychovati. Kterak to, moudrá hlava ustanovená od nejvyšších vysoce slavných instancí...

Co jest byrokratie?

Karel Havlíček rozlišoval mezi byrokracií a úřednictvem, to první považoval za škodlivé, druhé za důležité a potřebné pro organizaci společnosti. Byrokratie jest ten nepřirozený způsob vlády, při kterém se úřady do všeho občanského života míchají, všechno občanům předpisují, žádnou svobodnou vůli a samosprávu jim nenechávají, jest to způsob vlády, při...