Archiv autora:Vaclav

Havlíček a Kryl

0 Komentáře u Havlíček a Kryl
Havlíček byl statečný, neuplatitelný (odmítl 4000 zlatých ročně za psaní v duchu vládním), byl praktický a realistický, držel se pevně svých zásad a dokázal i korigovat své soudy. Jednoznačně se stal zakladatelem pravé české žurnalistiky, činným vlastencem a tvrdým kritikem všeho, co pokládal za špínu. Uměl i složité politické procesy...

Apoštol humanity

0 Komentáře u Apoštol humanity
Karel Havlíček byl i přes svůj antiklerikální postoj velkým příznivcem učení kněze, filozofa, matematika, vysokoškolského profesora Bernarda Bolzana. Tento v Praze narozený velký zemský vlastenec s italsko – rakouskými kořeny a bez odpovídajících znalostí češtiny, byl přesto velkým vzorem a duchovním vůdcem pro téměř celou tehdejší obrozeneckou elitu, včetně Palackého, Purkyně,...