Výběr zajímavých a stále platných textů a citátů

Nečinně se chovat je nazpět jít.

Komunizmus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy ihned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit buď něco lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl.